THEMA

KOFFERTJE VAN... PETER KAVELAARS

Op de Erasmus Universiteit treffen we Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie en partner bij Deloitte Belastingadviseurs. Bedreven en vlot vertelt Kavelaars wat hij verwacht voor de inhoud van het Prinsjesdag-koffertje op 18 september aanstaande. Tevens onthult hij zijn wensen voor het Belastingplan.

Wat betekenen de veranderingen op Prinsjesdag voor u en uw klanten? Dat hebben we besproken tijdens het webinar op 19 september. Kijk hier gratis het webinar terug>>

Wat verwacht u dat er in het koffertje zit?

Afschaffing dividendbelasting?
“Ik verwacht dat de afschaffing van de dividendbelasting in het koffertje zit. Hoewel ik wel signalen heb gekregen dat dit aan het kantelen is. Een week of twee geleden hoorde ik anoniem dat de druk op het kabinet nu wel erg groot is. Het lastige hiervan is echter: het staat in het regeerakkoord. Unilever is ook hierheen gekomen met het argument dat de afschaffing van dividendbelasting plaats gaat vinden. Het is heel lastig voor het kabinet om nu toch van de afschaffing af te zien. Het enige dat ze nu nog zouden kunnen doen, is de afschaffing stapsgewijs invoeren. Als Unilever het enige probleem is, kunnen ze ook een aparte regeling voor deze organisatie treffen, hetgeen overigens geheel onjuist en onwenselijk zou zijn. Een lastige situatie.”

Implementatie Anti-BEPS richtlijn
“De Anti-BEPS richtlijn wordt ingevoerd in de strijd tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’. Dit wetsvoorstel zou op de laatste dag voor het reces zijn ingediend, maar dit is nu doorgeschoven tot na de zomer. Het zou mij niets verbazen als dit meegaat met Prinsjesdag. De richtlijn is zeer ingrijpend, zeker voor multinationals.”

Wilt u verder lezen over Prinsjesdag 2018? Bekijk hier alle interviews en artikelen over dit thema >>

“Multinationals maken vaak gebruik van de verschillen in fiscale systemen en belastingverdragen tussen verschillende landen. Ze kunnen hierdoor hun fiscale structuur optimaliseren. In een belastingparadijs wordt bijvoorbeeld een vennootschap opgezet waar de financiële stroom langs wordt geleid. Deze vennootschap heeft dan vaak materieel geen betekenis, maar daardoor draagt de organisatie wel minder belasting af over de winst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brievenbusvennootschappen in Amsterdam. Die zitten daar om financiële stromen via Nederland te leiden, omdat het fiscaal aantrekkelijker is. Er is een breed pakket samengesteld dat deze constructies tegen moet gaan, onderdeel hiervan is de Anti-BEPS richtlijn. Dit vind ik een juiste ontwikkeling.”

Bronheffing interest & royalty’s
“Er wordt ook een bronheffing ingevoerd op uitgaande rente en royalty’s naar landen met lage belastingen. Sommige bedrijven zitten namelijk alleen in Nederland om de royalty’s fiscaal gunstig te krijgen. Om dit soort constructies tegen te gaan, voert het kabinet een bronheffing in.”

Verhoging tarief algemeen belanghouder
“Het Box 2-tarief gaat van de huidige 25% naar 28,5% in 2021. Het optrekken van het aanmerkelijk belang tarief (ab-tarief) gaat gepaard met een daling van het vpb-tarief. Deze daalt respectievelijk van 20% en 25% naar 16% en 21% in 2021.”

Ziet u nog aspecten terugkomen die u in de commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld?

“Destijds werd er niet enthousiast gereageerd op onze bevindingen. Een paar elementen van wat we toen hebben voorgesteld zijn door de tijd min of meer wel overgenomen. De vlaktaks die volgend jaar wordt ingevoerd, is ook een onderdeel van ons voorstel. Dit houdt in dat twee van de huidige vier belastingschijven worden afgeschaft. Mensen met een inkomen tot zo’n 68.600 euro betalen vanaf de invoering 36,93% inkomstenbelasting. Hogere inkomens betalen vanaf de invoering 49,5% belasting. Dat stemt vrijwel overeen met het voorstel van de commissie Van Dijkhuizen.”

Benieuwd wat de veranderingen betekenen voor u en uw klanten? Dat bespreken we tijdens het gratis Nextens Prinsjesdag webinar op 19 september. Meld u hier aan>>

Wat zou u in het koffertje stoppen als u het voor het zeggen had?

Box 3-voorstel
“Ik zou graag een verandering willen zien in box 3. Deze box staat al een aantal jaren ter discussie en er wordt veel tegen geprocedeerd. Reden hiervoor is dat het een ruw, ongenuanceerd en onevenwichtig systeem is. Het houdt zich namelijk niet aan reële rendementen, maar gaat er standaard vanuit dat een rendement wordt behaald tussen circa 2,5% en 5,5%. Dit is niet meer realistisch. Ik heb het standpunt dat het werkelijke rendement van vermogensinkomsten én vermogensmutaties belast moet worden.”

Drukverlaging op arbeid
“Ik ben een groot voorstander van belastingdrukverlaging op arbeid. Hier zou meer geld naartoe mogen. Het komt de economie ten goede en daarbij ook de bedrijven. De druk op arbeid kan je ook aan twee kanten naar beneden brengen. Je kunt zeggen: ik breng de druk op arbeid naar beneden voor de componenten die de werknemer betaalt, zoals loonbelasting en premies. Maar je kan ook snijden aan de kant van de werkgever. Of je maakt een combinatie.”

Volledige royalty belasting en interestbelasting
“Er wordt ook een bronheffing ingevoerd op uitgaande rente en royalty’s naar landen met lage belastingen. Persoonlijk ben ik voor volledige belasting van interest en royalty’s. Dit zou mijns inziens voor alle gevallen moeten gelden. Dan kun je zorgen dat je altijd een minimaal bedrag aan belasting heft over bepaalde inkomsten. Dat is nu niet zo.”

Wat zou u juist uit het koffertje halen?

Huidige voorstel Wet DBA
“Ik zou het huidige voorstel voor vervanging van de Wet DBA uit het koffertje halen en de Wet DBA afschaffen. Met deze wet schiet je namelijk niets op. Dit voorstel komt er, kort gezegd, op neer dat zzp’ers met een uurtarief van 18 euro of minder, die langer dan 3 maanden bij één opdrachtgever zitten, in dienst komen. Mensen met een uurtarief van 75 euro en hoger, die meer dan 3 maanden bij één opdrachtgever aan het werk zijn, blijven zelfstandige. Alle uurtarieven hier tussenin moeten beoordeeld worden. Dat is precies zoals het nu ook al gebeurt.”

“Het probleem is dat er ook mensen zzp’er worden vanwege de fiscale faciliteiten. Deze oneigenlijke zzp’ers kun je eruit filteren door het belastingdrukverschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Zzp’ers moeten een aantal zaken, zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen, zelf regelen. Het is logisch dat ze hiervoor extra inkomen hebben. Het verschil is nu echter extreem groot. Bij een inkomen van 25.000 euro draagt een zzp’er nu zo’n 50% minder af dan een werknemer. Ik denk dat dit teruggebracht moet worden tot 15%. Daarnaast zou ik het kabinet willen verzoeken om de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers uit te schrijven. Wat moet de zelfstandige zelf regelen in vergelijking tot de werknemer? Dat is het potje tot waar een verschil mag bestaan.”

Tariefaanpassing aanmerkelijk belanghouder
“De tariefaanpassing voor het aanmerkelijk belang (box 2) is momenteel ongelukkig vormgegeven. Alle winst die nu in een vennootschap zit, is belast tegen het hoge vennootschapsbelastingtarief (vpb-tarief). Dat tarief gaat in 2020/2021 naar beneden en het box 2-tarief gaat omhoog. Winst dat nog tegen het hoge vpb-tarief is belast, wordt vervolgens uitgekeerd tegen het hoge box 2-tarief. Dat is niet reëel. Hiervoor zou een overgangsregeling moeten komen.”

Verlaging vpb-tarief
“Ik begrijp bovendien niet waarom het vpb-tarief naar beneden moet. Het huidige tarief ligt ongeveer op het gemiddelde van de EU, dat is netjes. Nu gaat het in stapjes naar beneden van 25% naar 21% voor het hoge tarief en van 21% naar 16% voor het lage tarief. Dit is prettig voor bedrijven, maar had mij betreft ook besteedt kunnen worden aan andere zaken. Bovendien: het is een sigaar uit eigen doos: de tariefverlaging wordt volledig gefinancierd door grondslagverbreding.”

Wat betekenen de veranderingen op Prinsjesdag voor u en uw klanten? Dat hebben we besproken tijdens het webinar op 19 september. Kijk hier gratis het webinar terug>>
Altijd het laatste fiscale nieuws in je inbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post