THEMA

VERLAGING VERHUURDERSHEFFING OM HUURSTIJGINGEN TE BEPERKEN

De verhuurdersheffing voor woningcorporaties gaat omlaag. Dat zal minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend maken op Prinsjesdag. Haagse bronnen bevestigen dat het kabinet hoopt dat corporaties een deel van die besparing gebruiken om af te zien van verdere huurstijgingen. De heffing gaat met €200 miljoen omlaag waar de woningcorporaties jaarlijks ongeveer €1,7 miljard aan verhuurdersheffing betalen.

Grootste stijging sinds 2014

Maandag maakt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bekend dat huurders in juli een forse huurverhoging gepresenteerd hebben gekregen. Een gemiddelde stijging van 2,9% maakt het de grootste stijging sinds 2014. De stijging ligt ook boven het gemiddelde van 2,7% van de afgelopen tien jaar. Ollongren staat daarom al geruime tijd onder politieke druk om huren tijdelijk te bevriezen vanwege de coronapandemie.

De oppositiepartijen hadden dan ook geen goed woord over voor de minister tijdens het wekelijkse vragenuurtje. 'Deze minister trapt huurders graag nog wat verder de financiële afgrond in door de huren nog meer te laten stijgen', brieste PVV-leider Geert Wilders. Lilian Marijnissen van de SP riep de minister op de 'illegale huurverhoging' terug te draaien. De verlaging van de verhuurdersheffing is volgens de oppositie niet voldoende.

Motie van afkeuring

Voor het zomerreces kreeg Ollongren al een motie van afkeuring voor de kiezen van de Eerste Kamer. Dit omdat de D66-minister ondanks de herhaalde oproepen de huren niet (tijdelijk) wil bevriezen. Het zware politieke instrument werd voor het laatst in 1875 ingezet door de senaat om een minister af te keuren. De oppositie, die een meerderheid heeft in de Eerste Kamer, dreigt dit najaar Ollongrens begroting weg te stemmen als zij huurders niet tegemoetkomt.

Volgens Ollongren is een algemene 'huurstop' niet nodig omdat niet alle huurders hetzelfde zijn. 'Je hebt huurders met een prima inkomen, die hun huur goed kunnen opbrengen. Maar je hebt ook huurders met een laag inkomen, voor wie het moeilijk is om én de huur én de andere lasten die zij hebben op te brengen. Zij hebben inderdaad moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.' Voor die laatste groep is de maatregel bedacht. Of er nog andere maatregelen worden getroffen is nog onduidelijk, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?