THEMA

“DE KLANT IS EEN CRUCIALE FACTOR IN PRODUCTONTWIKKELING”

“We betrekken de klant vanaf het begin bij de productontwikkeling”, vertelt Nastasia Jobben enthousiast. Als kersverse Head of Product bij Nextens is zij verantwoordelijk voor de hele roadmap van de aangiftesoftware. “Ik krijg er energie van om de klant bij het hele proces te betrekken. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan bij de ontwikkeling van de Adviestool, welke in januari 2019 beschikbaar wordt voor alle klanten.”

In welk opzicht is het contact met de klant anders dan voorheen?

“We hadden altijd al wel contact met de klant en we krijgen continu input vanuit de technische dienst, sales en marktonderzoek. Maar bij de ontwikkeling van deze Adviestool hebben we echt gezegd: we gaan helemaal vanaf het begin met de klant de feature opbouwen. Dan weet je dat je écht het juiste aan het maken bent voor de klantgroep.”

Wat houdt de Adviestool in?

“De Adviestool is een ondersteunend hulpmiddel voor accountants en belastingadviseurs dat proactief kansen signaleert in het aangifteprogramma. De tool scant de data in de aangifte om tot relevante adviessignalen te komen. Er kan bijvoorbeeld een signaal afgegeven worden dat de reserves die de eindklant nu heeft opgebouwd, niet genoeg gaan zijn om de huidige levenswijze vol te houden na zijn pensioen. Of denk aan een signaal wanneer het gedeeltelijk aflossen van de eigenwoningschuld een belastingbesparing op kan leveren. Daarnaast worden er ook signalen gegeven op basis van actualiteit, bijvoorbeeld als er een relevante wetswijziging heeft plaatsgevonden of als er een uitspraak is van de rechter.”

Meer weten over de Adviestool?


Lees hier verder


Wordt de klant ook ondersteund bij de uitvoering van het signaal?

“Ja, want je kunt wel een mooi adviessignaal geven, maar je moet het ook uitvoeren. Ook daarbij willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Er is daarom direct een uitleg voorhanden en door de koppeling met FiscaalTotaal krijgt de klant de mogelijkheid tot het gebruiken van de rekentools, adviesbrieven en het themadossier voor het betreffende onderwerp. Zo is het mogelijk om de klant op de juiste manier te informeren over een kans dat voordeel op kan leveren.”

Wat is de aanleiding voor de Adviestool?

“We kregen signalen uit de markt dat advies een steeds groter onderdeel wordt van de werkzaamheden van belastingadviseurs en accountants. Wat volgde was marktonderzoek, waaruit heel duidelijk naar voren kwam dat onze klant zijn service verder moet verbreden. De reden hiervoor is automatisering. De aangifte wordt steeds meer een automatisch proces door de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst. De klant is daardoor op zoek naar mogelijkheden om meer services te verlenen en de omzet te laten groeien. Na dit onderzoek zijn we met het idee voor de Adviestool naar een groep klanten gegaan om te polsen of het hout snijdt. Zij hebben door het hele ontwikkelingstraject de tool getest en de reacties waren zeer positief. De Adviestool gaat in januari live, maar ook daarna blijven we de tool doorontwikkelen en aanvullen met nieuwe kansen.”

Wat gaat automatisering verder betekenen voor het accountantsvak?

“Je kunt met data veel voorspellen, maar menselijk contact blijft erg belangrijk. We horen dat onze klant de fiscale huisarts wil zijn. Je kunt bij hem terecht voor meerdere soorten fiscaal advies. Daarin blijft persoonlijk contact heel belangrijk. De adviseur kent zijn klant en diens ambities. Soms is het bijvoorbeeld niet de ambitie van de eindklant om de bv in te gaan, ook als dit fiscaal wellicht interessanter is. Dat kunnen wij natuurlijk niet uit de aangiftedata halen. Het vak wordt steeds meer geautomatiseerd, maar het contact met de ondernemer blijft onmisbaar. De Adviestool attendeert, maar de belastingadviseur of accountant bepaalt het advies.”

Waar gaat Nextens naartoe groeien, als het aan jou ligt?

“Mijn ambitie is om de productontwikkeling samen met de klant verder uit te breiden. Wat we nu met de Adviestool hebben gedaan, is een succes gebleken. Door het ontwikkelen en testen met de klant hebben we de tool steeds verder kunnen verbeteren. Daarom willen we dit ook gaan doen voor de reguliere ontwikkeling van Nextens.”

“Ook is niet alleen de verbreding van de service heel belangrijk, maar ook de performance en stabiliteit van het product. Hier hebben we een continue focus op. Onlangs is het team IT-developers voor dit doel nog verder uitgebreid.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post