THEMA

BTW

Op deze themapagina vindt u praktische en verdiepende informatie binnen het onderwerp omzetbelasting.

Webshops, platforms en BTW, be prepared!

Per 1 januari a.s. zou de BTW wetgeving voor webshops en digitale platforms wijzigen. Die wijziging heeft een erg grote impact op de bedrijfsvoering van deze ondernemingen. In verband met de huidige pandemie is de wijziging uitgesteld tot 1 juli 2021

Kort geding beleggingsfondsen mislukt

Het kort geding van de groep beleggingsfondsen die zich hadden gemeld bij de voorzieningenrechter is niet vatbaar voor berechting. De rechtbank Den Haag heeft de 78 beleggingsinstellingen niet-ontvankelijk verklaard. Een uitspraak over de vraag of de...

Fondsen naar de rechter om btw op vermogensbeheer

Een groep van 78 beleggingsfondsen heeft zich gemeld bij de voorzieningenrechter deze week. Ze vragen de rechter hen te vrijwaren van omzetbelasting over de vergoedingen die zij betalen aan hun vermogensbeheerders. Die btw-vrijstelling is door de Bel...

Weigering btw-nummer

De btw is een fraudegevoelige belasting. Met een actief btw-nummer kan op verschillende manieren worden gefraudeerd en daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

Modernisering btw-aangifte zou meer dan een miljard opleveren

Volgens fiscalisten van Deloitte zou de opbrengst van de btw flink hoger kunnen zijn. Bedrijven kunnen sneller en uitvoeriger rapporteren over hun omzetbelasting. De btw wordt dan minder fraudegevoelig en het zou de Nederlandse staat €1,5 miljard e...
BeheerderBTW