THEMA

BTW

Op deze themapagina vindt u praktische en verdiepende informatie binnen het onderwerp omzetbelasting.

Weigering btw-nummer

De btw is een fraudegevoelige belasting. Met een actief btw-nummer kan op verschillende manieren worden gefraudeerd en daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

Modernisering btw-aangifte zou meer dan een miljard opleveren

Volgens fiscalisten van Deloitte zou de opbrengst van de btw flink hoger kunnen zijn. Bedrijven kunnen sneller en uitvoeriger rapporteren over hun omzetbelasting. De btw wordt dan minder fraudegevoelig en het zou de Nederlandse staat €1,5 miljard e...

NOB-commentaar Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) reageert op het wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel. Het voorstel moet de btw-richtlijnen van de Europese Unie voor e-commerce implementeren in Nederland. De inwerki...

Invoering btw e-commerce halverwege 2021 te vroeg

De inwerkingtreding van het btw e-commercepakket wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Daar zijn de Europese ministers van financiën het over eens geworden. Nederland zou de inwerkingtreding liever nog verder verplaatst zien worden naar 1 januari 2022.

Langslepende strijd tegen Europese btw-fraude

De Europese btw fraude lijkt niet aan te pakken met nieuwe regels voor de omzetbelasting. Misschien werkt afschrikken wel. Onlangs veroordeelde de rechtbank Overijssel nog twee autohandelaren tot vijf en vier jaar cel. Hogere straffen dan waren geëi...
BeheerderBTW