THEMA

DE ABC-TRANSACTIE

De ABC-transactie

Bij een ABC-transactie zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer lidstaten betrokken. Bij zo'n levering verkoopt partij A aan partij B en B verkoopt vervolgens door aan partij C. De goederen gaan direct van A naar C. Er is sprake van 2 transacties. Dan doet zich de vraag voor wie de btw betaalt als er sprake is van een ABC-transactie binnen de EU: partij A, B of juist C?

Toepassing van het btw-nultarief?

Het nultarief kan alleen worden toegepast op de levering waar het vervoer aan kan worden toegerekend.

Bepalen van de vervoerstoerekening

Bij het bepalen van de toerekening van de BTW aan één van de betrokken partijen doen zich verschillende aspecten voor.

Allereerst moet duidelijk worden wie de opdrachtgever van de transporteur is.

In sommige gevallen is het vervolgens van belang of partij B een btw-nummer verstrekt van een andere lidstaat dan die van de aankomst van het vervoer. In andere gevallen moet juist worden bepaald of partij A op de hoogte is van de eindbestemming van het vervoer en van het feit dat C de eigendom verkrijgt voordat het vervoer aanvangt.

Dat kan een ingewikkeld verhaal worden! Gebruik daarom liever ons overzichtelijke stroomschema.

Wij hebben dit geheel vernieuwd en verfrist voor 2020!

Wat is een vereenvoudigde ABC-levering?

De vereenvoudigde ABC-levering is een administratieve vereenvoudiging, met als voordeel dat A zich niet hoeft te registreren in het land van B.

Deze regeling is alleen van toepassing als:

  • Er drie partijen betrokken zijn die alle drie in een ander EU-lidstaat zijn gevestigd;
  • de goederen rechtstreeks van A naar C gaan, en
  • A is niet geregistreerd in het land van C.

Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering dient A de levering aan C in de btw-aangifte en opgaaf ICP op te nemen als intracommunautaire levering. De levering aan B is dan belast met 0% btw. Verder moeten door B op de factuur een aantal zaken aanvullend worden vermeld: het eigen btw-nummer, het btw-nummer van C en de vermelding “btw-verlegd”. C geeft vervolgens de gekochte goederen aan als binnenlandse levering waarvan de btw-heffing naar C verlegd is.

Let op! Zoekt u een stroomschema van de regels van vóór 2020, tot en met december 2019?


Download dan de beslisboom met de regelgeving t/m 31 december 2019 >>.
Toch de geldige regeling vanaf 2020 nodig? De ABC-transactie direct duidelijk in visueel stroomschema
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post