THEMA

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK: VOORBEREIDEN OP DE BTW-VERHOGING

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het lijkt misschien nog ver weg, maar bereid u goed en tijdig voor op deze wijziging en voorkom eventuele verrassingen. Ook de Belastingdienst wijst ondernemers erop om tijdig te beginnen met het voorbereiden op de btw-verhoging. De Belastingdienst is inmiddels begonnen met een voorlichtingscampagne voor ondernemers. In deze blog bespreek ik wat deze btw-verhoging betekent voor u als ondernemer en waar u alvast rekening mee kunt houden.

Wat betekent de btw-verhoging voor ondernemers?

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een limitatief aantal leveringen en diensten genoemd welke zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief, bijvoorbeeld de levering van voedingsmiddelen en boeken en het verlenen van toegang tot concerten.

Voor ondernemers die volledig aftrekgerechtigd zijn, heeft de btw-verhoging geen financiële gevolgen. De btw wordt immers volledig in rekening gebracht aan de afnemers. Mocht de btw niet volledig aan de afnemers in rekening kunnen worden gebracht, dan kan dit betekenen dat een ondernemer zijn prijzen moet verlagen met als gevolg dat de ondernemer wel financiële gevolgen ondervindt van de btw-verhoging.

Waar kunt u alvast rekening mee houden?

Als ondernemer moet u nu al rekening houden met de btw-verhoging als u bijvoorbeeld offertes uitbrengt voor leveringen of diensten die belast zijn tegen het verlaagde btw-tarief, maar plaatsvinden na 31 december 2018.

Verder verdient het de aanbeveling om uw boekhoudsysteem tijdig (in ieder geval voor 1 januari 2019) aan te passen. Op deze manier kunnen vanaf 1 januari 2019 eventueel andere prijzen worden gehanteerd, 9% btw in rekening wordt gebracht en aan de Belastingdienst wordt afgedragen.

Heeft u geen of geen volledig recht op aftrek van voorbelasting, dan kan het voordelig zijn om nog in 2018 bepaalde leveringen en diensten af te nemen zodat hier nog 6% btw op drukt in plaats van 9%.

Ook kunt u als ondernemer alvast nadenken over de nieuwe prijzen. Wilt u de btw-verhoging volledig afwentelen op uw afnemers of betaalt u mee? Het eerste heeft natuurlijk de voorkeur, maar indien de prijzen van uw goederen of diensten hierdoor te hoog worden kan worden nagedacht over het meebetalen aan de btw-verhoging.

Overgangsrecht?

Hoe er straks moet worden omgegaan met situaties waarin de prestatie voor 1 januari 2019 is verricht, maar pas na 1 januari 2019 wordt gefactureerd, is op dit moment nog niet bekend. Bij de vorige tariefsverhoging was hiervoor een regeling getroffen. Op grond van deze regeling werd het tarief bepaald door het moment waarop de levering of dienst werd verricht. Op dit moment is een dergelijke regeling nog niet getroffen. Ik verwacht echter wel dat ook bij de komende tariefsverhoging een vergelijkbare regeling zal komen. De staatssecretaris heeft in een debat in de Tweede Kamer wel aangekondigd dat voor in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 worden verricht geen naheffing zal plaatsvinden.

Meer weten over te komen fiscale plannen en veranderingen?

Bekijk onze themapagina Prinsjesdag >>


Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?