THEMA

HITTERECORD, ZONNEPANELEN EN BTW

Nog nooit eerder was het in Nederland zo warm als gisteren (of vandaag). Naast code oranje,  hitteplannen en mussen die van het dak vallen, betekent dat ook dat zonnepanelen overuren maken en het rendement dit jaar erg goed is. Dit leek mij een mooi moment voor een update over het terugvragen van BTW bij de aanschaf van zonnepanelen en mogelijk ook van de BTW op de bouwkosten van de woning.

Oorsprong ligt in Oostenrijkse zaak

In 2013 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in een Oostenrijkse zaak. De heer Fuchs was van mening dat hij voor het opwekken en leveren van energie aan de energiemaatschappij met zonnepanelen ondernemer voor de heffing van BTW was. Het Europees Hof gaf hem daar uiteindelijk gelijk in. Dat betekende dat hij de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terug kon vragen. Uiteraard moest hij dan wel BTW afdragen over de levering aan de energiemaatschappij.

Elke eigenaar van zonnepanelen is ondernemer

Het gevolg van de uitspraak van het Europees Hof is dat elke eigenaar van zonnepanelen die energie opwekt en levert ondernemer is voor de BTW. De staatssecretaris heeft gereageerd op de uitspraak door een vraag- en antwoordbesluit te publiceren dat regelmatig geüpdatet wordt.
Daarnaast is er een apart onderdeel van de website van de Belastingdienst gewijd aan dit onderwerp. Voor de af te dragen BTW is goedgekeurd dat op basis van het opwekvermogen van de zonnepanelen de eigenaar een forfaitair bedrag kan afdragen. Door gebruik te maken van de kleine ondernemersregeling is de eigenaar meestal per saldo geen BTW verschuldigd.

Als de eigenaar al voor andere activiteiten ondernemer voor de BTW is, dan blijft hij het forfaitaire bedrag wel jaarlijks betalen.

En de woning?

Tot zover voor u waarschijnlijk niets nieuws onder de zon. De afgelopen tijd zijn er in Nederland ook enkele procedures gevoerd over de BTW op de bouwkosten van de onderliggende woning.
Wat was het geval? De zonnepanelen werden geïnstalleerd op een nieuwbouwwoning. De eigenaar is van mening dat ook de onderliggende woning dienstbaar is aan de installatie van de zonnepanelen en dat hij daarom recht heeft op aftrek van een deel van de BTW op de bouwkosten van de woning. Inmiddels hebben verschillende rechters zich gebogen over dit vraagstuk met verschillende uitkomsten.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde in 2017 een belastingplichtige in het gelijk, maar dacht daar recent anders over. Rechtbank Noord-Nederland stelde recent een belastingplichtige in het gelijk. In de uitspraken, waarbij de belastingplichtigen in het gelijk zijn gesteld, wordt het recht op aftrek als volgt berekend: woonoppervlakte woning + oppervlakte zonnepanelen = totaal nuttig oppervlakte. Door vervolgens het oppervlakte van de zonnepanelen te delen op het totaal nuttig oppervlakte ontstaat een breuk. Die breuk vermenigvuldigd met de BTW op de totale bouwkosten van de woning is dan het recht op aftrek.

Tip: vraag btw op bouwkosten terug

Het is afwachten totdat uiteindelijk de Hoge Raad uitspraak doet in één van de lopende procedures. In de tussentijd doet u er goed aan bij uw klanten die zonnepanelen laten plaatsen op een nieuwbouwwoning ook de BTW op een deel van de bouwkosten terug te vragen. U moet zich er dan wel op voorbereiden dat de Belastingdienst deze teruggave weigert totdat er duidelijkheid is over dit vraagstuk. Een bezwaar- en/of beroepsprocedure is voorlopig daarom wel noodzakelijk.
Ik wens u een goede zomer met veel zon toe!

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post