THEMA

GOEDE DOELEN OPGELET!

In de praktijk

De wondere wereld van de btw want ja, ook goede doelen kunnen ondernemer zijn voor de btw. En nee, het wel of niet hebben van een ANBI-status brengt hierin geen verandering. In de praktijk kom ik steeds vaker tegen dat goede doelen door allerlei acties proberen om zo veel mogelijk geld in te zaken voor het goede doel. Hierbij wordt alleen vaak vergeten dat sprake kan zijn van btw-ondernemerschap en daarom ter zake van de opbrengsten btw is verschuldigd. Dit kan ertoe leiden dat geen btw in rekening wordt gebracht en ook niet wordt afgedragen. Als de Belastingdienst hierachter komt, kunnen naheffingsaanslagen met forse boetes worden opgelegd. Behalve dat dit slecht is voor het imago van het goede doel, is het ook nog eens zonde van het geld. Door tijdig de btw-zaken goed te regelen, had een hoop geld kunnen worden bespaard waardoor er dus meer overblijft voor het goede doel.

Voorwaarden

Het eerste ‘voordeel’ van het tijdig voldoen aan de btw-verplichtingen is dat er geen boetes worden opgelegd. Daarnaast kan ook nog eens een deel van de vergoeding buiten de btw-heffing blijven. Op basis van de zogenoemde goedkeuring voor acties en bijzondere evenementen kan namelijk een deel van de omzet buiten de btw-heffing blijven. De goedkeuring geldt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Aan de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement bestemd is voor een specifiek ‘goed doel’.
  • De afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt. Ook de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar.
  • De opbrengst van het bijzondere evenement komt volledig ten goede aan het goede (charitatieve) doel.
  • De voor de organisator van het evenement bevoegde inspecteur, moet zich voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord hebben verklaard met toepassing van de goedkeuring.

Conclusie

Bent u van plan een actie of bijzonder evenement te houden voor het goede doel, zorg er dan tijdig voor dat de btw-huishouding in orde is!