THEMA

AANDELEN AAN TOONDER AFGESCHAFT IN STRIJD TEGEN BELASTINGONTDUIKING

Papieren aandelen aan toonder worden voor niet-beursgenoteerde vennootschappen per 1 juli 2019 afgeschaft. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die moet voorkomen dat zulke aandelen worden misbruikt voor belastingontduiking, witwassen of financiering van terrorisme.

Populair bij de onderwereld

Omdat papieren aandelen aan toonder eenvoudig en anoniem zijn over te dragen, zijn ze populair bij de onderwereld. Door deze stukken af te schaffen, kan de handel in aandelen van vennootschappen zonder beursnotering straks alleen plaatsvinden via een effectenrekening (op naam) bij een bank of beleggingskantoor.

Nagaan wie aandeel in handen heeft

Vanwege de nieuwe maatregel is in de nabije toekomst altijd na te gaan wie een aandeel in handen heeft. Dit kan via de effectenrekening, maar ook aan de hand van het aandeelhoudersregister van een naamloze vennootschap.

Aandelen aan toonder via statutenwijziging omzetten

De vennootschappen moeten de aandelen aan toonder via een statutenwijziging omzetten in aandelen op naam. Doet een vennootschap dit niet, dan gebeurt dit van rechtswege op 1 januari 2020.

Aandeelhouders moeten papieren stukken inleveren

Aandeelhouders die nog papieren stukken in huis hebben, moeten die bij de vennootschap inleveren. Dat kan nog tot 1 januari 2021. Wie dit niet doet, verliest de rechten die aan het aandeel zijn verbonden. Niet-ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post