THEMA

AMBTENAREN SCHRAPTEN PASSAGES UIT ONDERZOEKSRAPPORT BELASTINGDIENST

Uit vrijgegeven e-mails en documenten blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Financiën passages uit het onderzoek naar het achterhouden van stukken door de Belastingdienst. Dagblad Trouw en RTL Nieuws deden een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om aan de stukken te komen.

Geen toegevoegde waarde

De ambtenaren kregen toegang tot conceptverslagen van de onderzoekers, deden aanpassingen en schrapten passages. Volgens de journalisten kon het ministerie in hoge bepalen wat er wel en niet onderzocht werd. Snel stelde een onderzoek in toen bleek dat de Belastingdienst herhaaldelijk stukken achterhield in rechtszaken tegen ouders van wie de kinderopvangtoeslag onrechtmatig was stopgezet, dat schrijft Trouw.

Gespecialiseerde IT’ers moesten de systemen van de Belastingdienst doorzoeken op stukken die eigenlijk aan de rechter voorgelegd moeten worden. Nu zou een specifiek onderzoek naar autorisaties bij Toeslagen buiten beschouwing zijn gelaten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Snel laten weten dat ambtenaren "na afstemming met de EDP-auditors" hadden besloten dat dat onderzoek "geen toegevoegde waarde" had.

Volgens de staatssecretaris bevestigen de vrijgegeven documenten dan ook dat er geen sprake is van beperkingen of belemmeringen vanuit het ministerie. Op vragen van Trouw en RTL over het onderzoek wil Snel pas later ingaan, laat een woordvoerder weten.

Nog niets veranderd

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zijn woedend over deze nieuwe onthulling. Het laat volgens het SP Kamerlid zien dat er nog niets veranderd is.

Pieter Omtzigt heeft in juni al naar eerdere versies van het rapport gevraagd samen met de e-mails van de ambtenaren. “De staatssecretaris heeft de Kamer destijds bezworen dat hij alle informatie daaruit zou delen. Nu blijkt het, niet voor het eerst in deze zaak, toch weer anders te liggen als originele documenten boven tafel komen.” Beide Kamerleden willen dat Snel alsnog alle concept-rapporten van de onderzoekers openbaar maakt, aldus Trouw.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post