THEMA

FISCUS NIET VAN PLAN BESTAANDE RULINGS TEGEN HET LICHT TE HOUDEN

De Belastingdienst is niet van plan om de rulings, waarin multinationals vooraf zekerheid hebben gekregen over hun fiscale verplichtingen in Nederland, tegen het licht te houden. In twee recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie wordt gesteld dat EU-landen verplicht zijn na te gaan of er geen misbruik wordt gemaakt van belastingvrijstellingen. In een reactie laat het ministerie van Financiën weten dat de arresten niet betekenen dat de zekerheid die de fiscus multinationals heeft geboden per direct vervallen of worden heroverwogen. Dat schrijft het FD.

Aanleiding voor heroverweging

Hoogleraar internationaal belastingrecht Jan van de Streek heeft tegen de krant gesteld dat de arresten wel aanleiding zijn voor heroverweging, omdat de Europese rechters nadrukkelijk wijzen op de plicht misbruik van belastingvrijstellingen aan te pakken. In de arresten formuleert het Hof een aantal criteria om vast te stellen of er sprake is van misbruik. De eisen zijn volgens veel fiscalisten beduidend strenger dan in het verleden het geval was.

Nederland doorstroomland

Het ministerie zegt dat Nederland moet nagaan wat de verduidelijkte voorwaarden betekenen voor de aanpak van belastingontwijking. Nederland is een populair doorstroomland in bedrijfsstructuren om belasting te ontwijken of besparen. Ons land telt zodoende ongeveer 15.000 brievenbusmaatschappijen. De aantrekkingskracht van Nederland is mede te danken aan het ontbreken van een bronbelasting op rente en royalty’s, oftewel een belastingaanslag op deze geldstromen zodra die het land uitgaan.

Wetsvoorstel op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zal Snel met een wetsvoorstel komen voor een bronbelasting op rente en royalty’s die worden doorgesluisd naar landen die nauwelijks of geen winstbelasting heffen. Nederland heeft zelf een lijst opgesteld van deze laagbelastende landen. Daar staan meer namen op dan de vergelijkbare Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Financiën bestudeert nog de precieze gevolgen van de Europese arresten op de huidige antimisbruikbepalingen en toekomstige bronbelasting. Dit wordt ook op Prinsjesdag meegenomen in het wetsvoorstel.

Dit vindt u mogelijk ook interessant:


21 landen op de zwarte lijst van laagbelastende landen >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post