THEMA

MINISTER OLLONGREN NEEMT DREIGEMENTEN NBA OVER WNT SERIEUS

Hoewel de controle van topinkomens in de publieke sector accountants veel werk en geld oplevert, zijn ze er niet blij mee. De complexiteit van de wet maakt de controle lastig en duur voor opdrachtgevers en om die reden willen accountants deze controle niet meer doen. Die boodschap geeft beroepsorganisatie NBA aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tweede Kamerlid Van Raak (SP) vat dit op als een dreigement en stelt hierover vragen aan de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

NBA betrokken bij tweede wetsevaluatie WNT

Ollongren geeft aan de zorgen van de NBA serieus te nemen en betrekt de beroepsorganisatie bij de tweede wetsevaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT). De minister noemt het positief dat de NBA kritisch is op de maatschappelijke kosten en de kosten voor hun klanten. Wel vindt zij dat de accountant de wettelijke controle op de naleving van de WNT dient uit te voeren.

Nauw overleg

Ollongren vervolgt dat niet accountants maar politici de normen moeten stellen voor de topinkomens in de publieke sector. Het huidige controleprotocol is bovendien in nauw overleg met NBA opgesteld. Een onderdeel daarvan was ook dat de NBA toetst of het controleprotocol voldoet aan vaktechnische eisen. Ook is er regelmatig contact geweest met individuele accountants en is diverse keren aangegeven dat men blij is met de duidelijkheid die het vorig jaar herziene protocol biedt, aldus de minister.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post