THEMA

NIEUW UBO-REGISTER WORDT VRIJ TOEGANKELIJK

Het nieuwe UBO-register, waarin van alle ondernemingen komt te staan wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn, wordt voor iedereen toegankelijk. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Hoekstra van Financiën heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

UBO-register per 1 januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt per 1 januari 2020 in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun directe en indirecte eigenaren te registreren. Een deel van de vastgelegde persoonsgegevens, zoals de naam en het economisch belang van de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) wordt via het register openbaar.

Bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Het eigendomsregister zal onderdeel worden van het handelsregister en is bedoeld om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Dit moet gebeuren door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.

Richtlijn schrijft openbaarmaking voor

Tijdens de voorafgaande internetconsultatie werd veelvuldig gevraagd om het UBO-register niet vrij toegankelijk te maken. Minister Hoekstra heeft echter geen gehoor gegeven aan deze oproepen, in de eerste plaats omdat de Europese richtlijn volgens de minister voorschrijft dat bepaalde basisgegevens openbaar moeten worden gemaakt.

Verzoek om afschermen gegevens

Hoekstra is zelf ook voorstander van openbaarheid. Volgens de minister draagt transparantie bij aan de identificatie en detectie van personen die het financiële stelsel misbruiken om vermogen wit te wassen of in te zetten voor terrorismefinanciering. Wel kunnen belanghebbenden in bepaalde situaties verzoeken om hun gegevens af te schermen, bijvoorbeeld als zij bang zijn voor afpersing of ontvoering.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post