THEMA

2400 NEDERLANDERS GETROFFEN DOOR LEK BULGAARSE FISCUS

Gegevens van ongeveer 2400 Nederlandse belastingbetalers zijn gelekt na een hack bij de Bulgaarse Belastingdienst National Revenue Agency (NRA). De getroffen mensen hebben daar deze week informatie over ontvangen. Het ministerie van Financiën meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Wereldwijd vijf miljoen belastingplichtigen getroffen

De hack vond plaats in juli 2019. Er werd informatie gestolen van vijf miljoen belastingplichtigen uit meer dan honderd landen, waaronder Nederland. Het ging onder meer om rekeninggegevens volgens de Common Reporting Standard (CRS), inkomsten- en vermogenscategorieën, landenrapporten en informatie die worden uitgewisseld via het Eurofisc netwerk.

Uit onderzoek van de NRA bleek dat 2400 Nederlandse belastingbetalers werden getroffen. Het gaat vaak om Nederlanders met een bankrekening in Bulgarije. Het betreft gegevens over bijvoorbeeld inkomen uit arbeid of uit onroerend goed en pensioenen, schrijft Menno Snel, de inmiddels afgetreden staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Betrokkenen ontvangen brief met uitleg

De Europese Privacywetgeving verplicht de NRA om zelf de getroffen belastingplichtigen te informeren. Op verzoek van de Bulgaarse autoriteiten heeft de Nederlandse Belastingdienst daar wel bij geholpen. De brief met uitleg van de NRA is uiteindelijk vorige maand ontvangen en deze week verstuurd.

In die brief meldt de NRA dat de gestolen gegevens vaak niet compleet waren en bovendien niet zonder meer leesbaar voor iedereen. “Alleen met specifieke computerkennis zou de data te herleiden zijn tot een bepaalde belastingbetaler. Er zou dan ook geen direct gevaar zijn voor misbruik van de persoonsgegevens,” aldus Snel. Voor meer informatie kunnen betrokkenen terecht op de website, die genoemd wordt in de brief.

Geen uitwisseling van gegevens met Bulgarije

De automatische uitwisseling van belastinggegevens met Bulgarije ligt stil sinds het datalek. De NRA heeft maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren, maar er loopt nog een onderzoek naar dataveiligheid door een team van de Global Forum, een samenwerkingsverband van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). “Net als een groot aantal andere landen acht Nederland het verstandig om de resultaten van dat onderzoek af te wachten, eer weer informatie verstrekt wordt aan Bulgarije,” aldus Snel.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post