THEMA

AFSCHAFFING VRIJSTELLING BESTUURDERSBELONINGEN BUITENLAND

De regering wil de belastingvrijstelling afschaffen voor bestuurdersbeloningen van directeuren en commissarissen in het buitenland. De afschaffing is één van de maatregelen uit de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020, die staatssecretaris Hans Vijlbrief naar de Tweede Kamer stuurde.

Vrijstelling of verrekeningsmethode

Voor actieve inkomsten uit het buitenland geldt in principe een vrijstelling. Bij inkomsten die niet op een vaste plaats worden verricht, is het soms onduidelijk hoe deze in het buitenland worden belast. Hiervoor geldt daarom een verrekeningsmethode, waarbij de heffing in het buitenland wordt verrekend met de inkomstenbelasting in Nederland, schrijft Vijlbrief.

In de meeste belastingverdragen is de verrekeningsmethode van toepassing op de beloningen van directeuren en commissarissen bij buitenlandse vennootschappen. Nederland geeft echter een vrijstelling als er in het betrokken land geen specifiek belastingvoordeel voor dit soort beloningen. Die keuze heeft te maken met de wens om de beloningen zoveel mogelijk hetzelfde te belasten als normale inkomsten uit loon.

Geen uitvoering werk in buitenland

Vijlbrief wil die verrekening behouden maar de vrijstelling afschaffen, want de werkzaamheden worden vaak niet in het buitenland uitgevoerd, zodat er geen reden is voor de vrijstelling. “Dit betekent dat de inkomsten van een in Nederland wonende directeur of commissaris van een buitenlandse vennootschap op dezelfde voet zullen worden belast als de inkomsten van een directeur of commissaris van een Nederlandse vennootschap,” schrijft hij.

Afschaffing van vrijstelling is on-Nederlands

Belastingadviseur Niek Schipper van PwC vindt de afschaffing on-Nederlands. Nederland heeft het uitgangspunt dat de belastingdruk op buitenlandse inkomens in een land gelijk moet zijn als de belastingdruk voor inwoners van dat land. Die belastingdruk mag niet beïnvloed worden door het land waar de belastingplichtige woont. Voor commissarissen en directeuren wordt dat principe verlaten, zegt hij in het Financieel Dagblad. Veel landen hebben namelijk een lagere belastingdruk dan Nederland.

Geen onrust onder bestuurders

Volgens de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) heeft het plan niet geleid tot grote onrust onder de bestuurders. Sommige commissarissen laten de vergoedingen via een eigen bv lopen en worden niet geraakt door de afschaffing. Vrijstelling blijft bovendien mogelijk als dat expliciet in een belastingverdrag is opgenomen, zegt NCD-directeur Gerard van Vliet in het FD. Zo'n 250 NCD-leden hebben ook een betrekking in het buitenland.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post