THEMA

KABINET NEEMT MAATREGELEN OM KWALITEIT ACCOUNTANTSCONTROLES TE VERBETEREN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Zo komen er onder meer heldere criteria voor het meten van kwaliteit, valt het toezicht straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiële Markten en moeten de grootste accountantsorganisaties verplicht een raad van commissarissen hebben waarmee intern toezicht beter geborgd wordt.

Maatschappelijke rol

De maatregelen moeten naast duurzame verbetering van de kwaliteit ook zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om tafel te brengen en te zorgen voor de voortgang en uitvoering van maatregelen.

Accountants vervullen een belangrijke maatschappelijke rol door de financiële jaarrekening van bedrijven en organisaties te controleren. Dit is van cruciaal belang voor beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden, die er zo op kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een getrouw beeld geen van de werkelijkheid. De accountant dient in zijn werkzaamheden ook signalen van mogelijke fraude te signaleren en te melden.

Onderzoek Commissie toekomst accountancysector

Het afgelopen jaar onderzocht de Commissie toekomst accountancysector (Cta) hoe de kwaliteit van accountantscontroles kon worden verbeterd. Er werd door accountantsorganisaties onvoldoende voortgang geboekt bij de noodzakelijke verbeteringen rondom de controles. De commissie sprak uitvoerig met de sector en deed onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Daaruit bleek dat aanvullende maatregelen nodig zijn om ook het vertrouwen in de controles te verbeteren.

In reactie op het advies van de Cta komt de overheid nu met een stevig pakket aan maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen grote en kleine accountantskantoren.

Minister Hoekstra: “Een goede wettelijke controle is de uitkomst van een traject waarin alle betrokkenen, dus niet alleen de accountant maar ook de gecontroleerde onderneming, hun verantwoordelijkheid nemen en de toezichthouder daar toezicht op houdt”. De maatregelen zijn dan ook nadrukkelijk voor alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening van een onderneming.

Factsheet maatregelen accountancy

Er komen 20 maatregelen: acht voor nader onderzoek en twaalf om de kwaliteit van de controles verder te verbeteren.

Accountants

 • Stel kwaliteit centraal
 • En het publiek belang voorop
 • Praat mee over hoe het beter kan, bij je eigen organisatie, de beroepsorganisatie en met de kwartiermaker

Interne controle

 • Grootste accountantskantoren krijgen verplicht een raad van commissarissen
 • Die houdt toezicht op het beleid
  van het bestuur

Kwaliteit

 • Er komen maatstaven om de kwaliteit van de controles te meten
 • Accountantskantoren moeten die cijfers jaarlijks publiceren

Structuurmodellen

 • Er komt meer inzicht in
  alternatieve modellen
 • En praktijkervaring met het
  intermediairmodel

Cultuur

 • Meer aandacht voor een goede
  work-life balance
 • Focussen op de aantrekkelijkheid
  van het beroep
 • Gericht op het ‘goede doen’

Toezicht

 • Ligt bij de Autoriteit Financiële
  Markten
 • Bevordert kwaliteitsverbetering
Download Factsheet

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post