THEMA

NBA: ACCOUNTANTS WORDEN KIESKEURIGER EN STELLEN EISEN AAN KLANTEN

Accountantskantoren worden steeds kieskeuriger in de bedrijven die ze willen controleren en zijn minder bereid om bedrijven te controleren die hun zaken niet op orde hebben. Volgens beroepsvereniging NBA stellen ze steeds hogere eisen aan zichzelf en vinden dat klanten dat ook moeten doen.

Lavide

Dat reageert NBA tegen het FD op de kwestie van Lavide. Bij het beursfonds is de bestuurder opgestapt, omdat het bedrijf geen accountant kon vinden voor de jaarstukken en ook AFM en NBA hadden aangegeven hem niet te kunnen helpen.

Kleine accountantskantoren

Vorig jaar klaagden gemeenten en woningcorporaties al dat zij niet of moeizaam een accountant konden vinden. Grote kantoren als Deloitte en PwC trokken zich deels terug uit deze markt. Kleinere kantoren zijn nu in het gat gesprongen, waardoor uiteindelijk toch alle gemeenten en corporaties een accountant hebben.

Recht maken wat krom is

Voor Lavide is dit lastiger, omdat slechts negen accountantskantoren in Nederland een vergunning hebben om beursfondsen te controleren. Lavide kan niet uitwijken naar kleinere kantoren. De NBA reageert niet op het probleem van Lavide, maar trekt het breder. De beroepsorganisatie geeft aan dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de accountantscontrole. Sinds 2014 werkt de sector aan een groot hervormingsplan dat moet leiden tot betere kwaliteit van het controlewerk. In dit kader verwacht de sector dat cliënten ook hun zaken beter op orde krijgen. NBA geeft aan dat het niet de bedoeling is dat een accountant recht maakt wat krom is.

Gebrek aan capaciteit

Een andere reden is volgens NBA dat er ook bij de kantoren een gebrek aan capaciteit is. De meeste accountantskantoren hebben moeite om voldoende personeel te vinden. Daar komt bij dat de kantoren ook steeds meer eisen gaan stellen aan de administratie, risicobeheersing en het bestuur van hun klanten. “Er is nog wel een verschil tussen de organisaties die niet kunnen en niet willen. Als organisaties bereid zijn om zaken op orde te brengen, worden ze nog wel geaccepteerd. Maar bij degenen die niet willen, stellen kantoren zich steeds harder op. Dat vinden wij als NBA terecht.”

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post