THEMA

NEDERLAND SLUIT BELASTINGVERDRAG MET LIECHTENSTEIN

Nederland heeft een belastingverdrag met Liechtenstein gesloten. Zoals gebruikelijk is het verdrag gericht op het voorkomen van dubbele belastingen en het voorkomen van belastingontwijkingen. Nederland heeft nu belastingverdragen met alle landen in de Europese Economische Ruimte met uitzondering van Cyprus.

Verdrag heeft antimisbruikbepaling

Het belastingverdrag voldoet aan de minimumstandaarden van het Base erosion and profit shifting-project (BEPS) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de G20-landen. Onderdeel van het verdrag is een antimisbruikbepaling die voorkomt dat het verdrag alleen wordt gebruikt voor het ontwijken van belastingheffingen. Als dat het geval is, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de voordelen van het verdrag.

Het verdrag bevat verder bepalingen over de uitwisseling van informatie en onderlinge bijstand bij het invorderen van belastingen. Ook zijn er afspraken over situaties waarin Nederland en Liechtenstein het oneens zijn over de positie van een belastingplichtige. Het verdrag moet nog worden goedgekeurd door de parlementen in beide landen, meldt het ministerie van Financiën.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post