THEMA

SNEL EN TO THE POINT INZICHT: BIK

Om ondernemers ook in deze roerige tijden te stimuleren om te blijven investeren heeft het kabinet op 5 oktober 2020 een nieuwe crisismaatregel voorgesteld. Dit is het voorstel voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Voor deze maatregel is 4 miljard euro (voor twee jaren) beschikbaar gesteld.

Het kabinet streeft ernaar om deze maatregel per 1 januari 2021 in te voeren. Echter, de BIK zou al moeten gelden voor investeringen waarvan de verplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan.

De BIK is opgezet als een tijdelijke crisismaatregel die tot en met 31 december 2022 moet duren. Het kabinet zal daarna met een andere maatregel komen om de werkgeverslasten te verlagen.

Download dit kennisdocument

In het kort komt de maatregel er op neer dat een deel van de investeringen kunnen worden verrekend met de verschuldigde loonheffingen.

Met de BIK kan de IB-ondernemer of Vpb-ondernemer immers voor investeringen tot en met vijf miljoen euro drie procent van het investeringsbedrag verrekenen met de verschuldigde loonheffingen. Bij grotere investeringen kan de IB-ondernemer of Vpb-ondernemer daarnaast 2,44 procent van het investeringsbedrag boven de vijf miljoen euro verrekenen.

Er kunnen maximaal 4 aanvragen per jaar worden gedaan. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van €1.500,00 per bedrijfsmiddel en €20.000,00 per aanvraag. De BIK die vanaf 1 januari 2021 naar verwachting in werking zal treden geldt voor investeringen waarvan de verplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan.

In dit kennisdocument:

  • De BIK in vogelvlucht
  • Voorwaarden van de BIK
  • De (praktische) uitvoering van de BIK
  • Aanvulling op de KIA, MIA en/of VAMIL
  • Enkele overige relevante aspecten van de BIK
  • Hoe kun je jouw cliënt de komende tijd adviseren?
Download dit kennisdocument

Mogelijk ook interessant: 


Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) verdient geen kroon


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post