THEMA

KLEINERE ACCOUNTANTSKANTOREN HEKELEN BEHANDELING COMMISSIE

Ook de kleinere accountantskantoren zijn niet erg te spreken over de voorlopige conclusies uit het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Naast de eerder behandelde kritische reacties van de toezichthouder AFM, beleggers- en belangenorganisaties zijn de kleinere kantoren om andere redenen teleurgesteld over het rapport.

Hetzelfde rijtje

Het is vooral jammer dat de kleine organisaties op dezelfde wijze worden behandeld als de grote kantoren. De kleinere organisaties met minder dan vijfentwintig medewerkers worden in hetzelfde rijtje gezet als reuzen in het topsegment zoals PwC. Daarnaast geven de organisaties af op de door de commissie aanbevolen 'afvinkcultuur'. Die zou kunnen zorgen voor extra kosten voor klanten, dat schrijft het FD.

De kleinere organisaties vinden dat het wetenschappelijke rapport weinig raakvlak heeft met de praktijk. De aangesneden onderwerpen in het rapport zijn niet voor alle accountants even relevant. Bijvoorbeeld de partnerstructuur waarbij partners van grote kantoren beloond worden naar omzet en niet naar kwaliteit. Die structuur komt nauwelijks voor bij mkb-accountants.

Opmerkelijk

De commissie leert zo weinig van de ervaringen van de kleine kantoren. Zo zou ook het systematisch bekendmaken van meetpunten de focus op het afvinken van regellijstjes. En dat kan accountants stimuleren om zich in te dekken, maar echte misstanden te negeren.

Die kritiek is opmerkelijk. Tot grote opluchting van de sector bleken de bevindingen van de CTA vrij mild en stelde de commissie geen echte radicale hervormingen voor. Juist omdat zij het effect wetenschappelijk onbewezen achten. Zoals de opsplitsing van advies- en controlepraktijk in zelfstandige bedrijven. Maar ook het veelbesproken verdienmodel.

Toezicht

Wel is de commissie voor hervorming van het toezicht. Het voorstel is om alles onder één kap te brengen. Nu is het toezicht op de ruwweg driehonderd accountantsorganisaties in Nederland verdeeld over drie verschillende toezichthouders. Het voorstel is om die gehele taak bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te leggen.

De AFM heeft nu alleen het toezicht op de allergrootste kantoren. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) toetst de rest van alle organisaties, behalve als zij lid zijn van ledenvereniging SRA. Die verzorgt weer het toezicht op eigen leden. Wat dan ook voor veel leden de reden is zich aan te sluiten bij de SRA. De hervorming zou dus wel eens het einde van de ledenvereniging kunnen betekenen wanneer zij zijn toetsmandaat verliest.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post