THEMA

NEDERLANDSE BELASTINGADVISEURS NIET TOEKOMSTPROOF

Nederlandse belastingadvieskantoren zijn Europees koploper wat betreft de mindset tot innoveren. Toch lopen ze net als andere Europese landen achter bij de daadwerkelijke implementatie van nieuwe technologieën, werkvormen en samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit het rapport European Legal and Tax Innovation Study, uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu.

Bewustzijn van innovatie

Bij maar liefst 91 procent van de belastingadvieskantoren in ons land leeft het besef dat innoveren noodzakelijk is voor een gezonde toekomst. 56 procent van deze bedrijven zegt daar ook actief mee aan de slag te zijn, of in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken.

Belastingkantoren opereren te vaak solo

Toch is er wel degelijk reden tot grote zorg, stellen de onderzoekers. Veel Nederlandse bedrijven in de fiscale en juridische sector opereren solo, terwijl samenwerken essentieel is om innovatie echt van de grond te krijgen. Slechts 28 procent van de belastingkantoren heeft voor de uitrol van nieuwe technologie en de ontwikkeling van andere businessmodellen een strategisch samenwerkingsverband met een collega-kantoor of met een tech-partner. In Frankrijk ligt dit percentage op 70 procent.

Waan van de dag 

Volgens de onderzoekers kunnen hiervoor een paar oorzaken worden aangewezen. Vooral het gebrek aan goed opgeleid personeel is een probleem. Daarnaast ontbreken de tools en systemen om innovatie aan te jagen en ligt er bij veel bedrijven te veel nadruk op kortetermijndoelstellingen. Daar waar innovatie met nieuwe technologie juist tijd nodig heeft.

 Sectoren moeten in beweging komen

Nieuwe technologieën als blockchain en artificial intelligence gaat de sector sterk veranderen. Toch scheppen veel bedrijven niet de juiste voorwaarden om hiermee ervaring op te doen of om innovatieve stappen te nemen, zo blijkt uit het rapport. Daarbij is het zaak de vertrouwde bouwstenen van de fiscaliteit helemaal los te laten. Denk aan het afschaffen van het partnermodel en het introduceren van nieuwe manieren van werken zoals collaborative working en multidisciplinaire samenwerking. Ook het aangaan van samenwerkingen met collega-kantoren en tech-partners maken innovatie beter haalbaar. Het rapport toont aan dat de sectoren in beweging moeten komen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post