THEMA

RABOBANK: “KANTOREN DIE PROACTIEF ADVISEREN ZIJN WINNAARS VAN DE TOEKOMST”

“Door digitalisering en automatisering zullen administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden verdwijnen en worden vervangen door proactieve advisering op basis van onder andere big data”, dat schrijft de Rabobank in zijn trendonderzoek voor 2019. Volgens de bank kan de transitie naar advies op middellange termijn een krimp veroorzaken bij met name de administratiekantoren. Ook het aantal kantoren met een AFM vergunning zal verder teruglopen. Bij accountancykantoren staat de omzet uit de samenstel-praktijk onder druk.

Gematigd positief

Voor dit jaar is de bank gematigd positief over de accountancybranche. De sector zal profiteren van de economische groei. In 2018 realiseerden zij een omzetstijging van 4,9 procent en de Rabobank verwacht de komende jaren verdere groei. Er is echter een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat de groei op korte termijn kan remmen.

Investeringen nodig voor verdere digitalisering

Investeringen zijn nodig voor verdere digitalisering, door toenemende wet- en regelgeving en in personeel. Volgens de bank is het maar de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden. Accountantskantoren richten zich ook op de adviesmarkt. Hier is de concurrentie fors, mede vanuit de traditionele consultancybranche. De verwachting van Rabobank is dat deze beweging zich doorzet.

Tekort arbeidskrachten

Door circa 30% van de bedrijven in de accountancybranche wordt een tekort aan arbeidskrachten genoemd als belangrijkste belemmering voor groei. Volgens het UWV is er aanhoudende schaarste aan specifieke medewerkers op hbo- en wo-niveau, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers. Met name de grotere kantoren hebben moeite om jonge werknemers vast te houden. Daarnaast ziet men in toenemende mate meer uren van IT-specialisten bij controleopdrachten. Dit is een gevolg van het feit dat IT steeds belangrijker wordt in verdienmodellen en bedrijfsprocessen van bedrijven.

Technologie zorgen voor andere taken

Nieuwe technologieën zorgen voor veranderingen in het takenpakket. Denk aan:

  • Blockchain: dit is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Dit zorgt voor een snelle en veilige vastlegging van gedeelde data. De rol van de accountant als ‘trusted advisor’ zal hierdoor veranderen. Juist de accountant moet de rol van trusted advisor oppakken.
  • Big data: de wereld draait steeds meer om realtime data, terwijl de accountant zich tot nu toe richt op het achteraf controleren van documenten. De accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen volgens de bank de winnaars van de toekomst zijn.
  • Digitalisering: de handmatige taken worden overgenomen. Dit heeft met name impact op de administratiekantoren.

Aantal bedrijven gegroeid

Het aantal bedrijven in de accountancy en de administratieve dienstverlening is de afgelopen tien jaar gegroeid met meer dan 8.000 bedrijven. Begin 2019 stond de teller volgens het CBS op 32.750. De nieuwe bedrijven zijn vooral eenmanszaken en ZZP’ers. Deze zijn veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid. Ook het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide, waar het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post